E-cursus
werkgevers-benadering

Via deze laagdrempelige, gevalideerde, interactieve e-course (duurtijd 3 uur) leer je als arbeidsconsulent op speelse wijze hoe je werkgevers het best bereikt, benadert en blijft betrekken in het kader van de begeleiding van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.
Je leert o.a. hoe een passende werkgever te selecteren voor de cliënt, hoe voor te bereiden op een gesprek, contact opnemen, een arbeidsbeperking verwoorden, welke argumenten aan te halen en wanneer, luistertechnieken om behoeftes van werkgevers te detecteren en hoe daarop te reageren, en tot slot, hoe een duurzaam netwerk van werkgevers uit te bouwen en te onderhouden.
achtergrondelementen

Rapport
accountmanagement

Indien men in de arbeidsbemiddelingsorganisatie sterk wil investeren in het uitbouwen van een stevig werkgeversnetwerk, kan het aangeraden zijn om een accountmanager in je organisatie aan te stellen. In dit rapport wordt de business rationale,
het doel, het takenpakket en de inbedding van de accountmanager in
de arbeidsbemiddelingsorganisatie beschreven.

Interessante
bronnen en tools

werkgevers-benadering
Logo ESFLogo vlaanderen
Alle rechten voorbehouden © Ga voor diversiteit 2021
Ga voor diversiteit, Begijnhoflaan 464, 9000 Gent, België