Project en partners

GO4Diversity is een project dat wordt medegefinancierd door het ESF, de Europese Unie en de Vlaamse Overheid. Het doel van het project is het verhogen van de tewerkstellingsintenties van werkgevers ten aanzien van het tewerkstellen van personen met een arbeidsbeperking.

Werkgevers vervullen immers een sleutelpositie in het verhogen van de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking. In dit project wordt gefocust op het perspectief van werkgevers om personen met een arbeidsbeperking al dan niet in dienst te nemen en te houden.

Dit project heeft zowel een transnationaal als nationaal luik. Samen met Polen, Bulgarije en België wordt een lerend netwerk opgezet en worden goeie praktijken en inzichten gedeeld.  Op Vlaams niveau wordt het project uitgevoerd in partnerschap tussen Divergent, Grip, HIVA, VOKA & VDAB.
ProjectProject

Het doel van het
project was

Het uitvoeren van een literatuuronderzoek die onderzoekt welke factoren werkgevers positief beïnvloeden voor het aanwerven van een persoon met een arbeidshandicap. Ook wordt het juridisch kader daaromtrent binnen de landen van het transnationaal partnerschap vergeleken.
Het ontdekken van factoren dat het aanwerven faciliteert/verhindert door bevragingen bij werkgevers, werknemers met een arbeidsbeperking, en arbeidsbemiddelaars.
De ontwikkeling van een gevalideerde training voor arbeidsbemiddelaars/match makers die hen moet ondersteunen bij het benaderen en overtuigen van werkgevers
De ontwikkeling van een mediacampagne gericht naar werkgevers om hun intenties tot het aanwerven van een persoon met een arbeidsbeperking te verhogen
Het onderzoeken van de rol en meerwaarde van een accountmanager in het benaderen van werkgevers in het kader van het zoeken naar stage/werkplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking.
Het bouwen van een centrale en toegankelijke website met alle verzamelde en ontwikkelde kennis en tools van het project.
Logo ESFLogo vlaanderen
Alle rechten voorbehouden © Ga voor diversiteit 2021
Ga voor diversiteit, Begijnhoflaan 464, 9000 Gent, België