Wie kan mij ondersteunen?

GOB / GTB

Een 'Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst' (GOB) is een dienst erkend door de VDAB. Werkgevers die op zoek zijn naar geschikte werknemers en die een stage willen organiseren voor een persoon met een arbeidshandicap kunnen rekenen op de ondersteuning van een GOB. De diensten worden gratis aangeboden.
De GOB biedt gespecialiseerde begeleiding bij werkplekleren voor werkzoekenden met een arbeidshandicap die willen werken in het normaal economisch circuit. Werkgevers kunnen er terecht met vragen over tewerkstellingsondersteunende maatregelen (subsidiemaatregelen) als ze overwegen om iemand met een arbeidshandicap aan te werven. Medewerkers van een GOB kunnen adviezen en intensieve loopbaanbegeleiding aanbieden als een werkgever iemand in dienst heeft met een arbeidshandicap.
 
Ook GTB, het Gespecialiseerd Team Bemiddeling, die nauw samenwerkt met VDAB, kan hierbij helpen.

Meer info
vind je hieronder

Werkplekleren
en ondersteuning

Premies en
ondersteunende maatregelen

Voordelen van
inclusief aanwerven

Logo ESFLogo vlaanderen
Alle rechten voorbehouden © Ga voor diversiteit 2021
Ga voor diversiteit, Begijnhoflaan 464, 9000 Gent, België