Voordelen
van inclusief
werkgeven

Wetenschappelijk onderzoek toont verder aan dat inclusieve ondernemingen steeds groeiende voordelen hebben ten opzichte van bedrijven die daar minder aandacht voor hebben:
elementen-2
bij job carving wordt ernaar gestreefd om hooggeschoolde en/of gekwalificeerde medewerkers in de organisatie efficiënter in te zetten, door eenvoudigere taken af te splitsen en te bundelen tot een nieuwe functie met eenvoudige taken. Werkgevers kunnen kosten besparen als zij het werk in de organisatie slim herinrichten, zo kunnen hun dure medewerkers zich meer focussen op hun kerntaken en kunnen eenvoudigere taken worden overgenomen door laaggeschoolde medewerkers, tegen een lagere loonkost. Vaak creëert dat opportuniteiten voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Let op: de nieuwe functie die wordt gecreëerd bestaat uit hele eenvoudige taken en is niet geschikt voor alle personen met een arbeidsbeperking. Zorg steeds voor een match tussen de functievereisten en de vaardigheden van de werknemer.
een medewerkerspopulatie met verschillende achtergronden zorgt ervoor dat kandidaten zich meer met de organisatie kunnen identificeren, en dat bedrijven sneller en beter kunnen inspelen op de noden van verschillende kandidaten, wat op zijn beurt leidt tot een hogere customer lifetime value (= de nettowinst die een kandidaat potentieel kan opbrengen) en een lager risico op negatieve mond-tot-mondreclame.
een imago als inclusieve, en dus als maatschappelijk betrokken onderneming, trekt nieuwe opdrachtgevers aan en bindt bestaande klanten. Inclusief werkgeven biedt een commercieel voordeel wanneer er sociale overwegingen of eisen gelden, bijvoorbeeld bij overheidsopdrachten.
bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen met andere woorden respectvol en duurzaam omgaan met mens en maatschappij, milieu en winst worden gezien als een aantrekkelijke werkgever. Aantrekkelijke werkgevers krijgen hun vacatures makkelijker ingevuld en drukken daarmee hun kosten voor werving en selectie. Onderzoek toont aan dat een inclusieve, duurzame en maatschappelijk verantwoord imago een steeds groeiende aantrekkingskracht heeft op sollicitanten, in het bijzonder op jongere midden- en hooggeschoolde kandidaten.
medewerkers met een beperking voelen zich vaak meer betrokken bij hun werk en vertonen minder verloopintenties, wat een besparend effect heeft op de vervangingskosten (bijvoorbeeld: het adverteren van de vacature, het inschakelen van een wervings- en selectiebureau, het voeren van sollicitatiegesprekken, etc.), de kosten voor het tijdelijk vervangen van de vertrokken werknemer (bijvoorbeeld: het inhuren van uitzendkrachten of het betalen van overuren van overige personeelsleden) en de kosten voor het inwerken van nieuwe medewerkers (bijvoorbeeld: lagere productiviteit in de eerste zes maanden, minder kwalitatief werk en hoger foutenpercentage).
tenslotte toont onderzoek ook aan dat personen met een beperking vaker een enthousiasmerende, inspirerende en motiverende werking hebben op andere medewerkers. Bedrijven met een diverse en inclusieve cultuur zijn productiever en innovatiever, en hebben meer betrokken medewerkers.

onderzoek toont aan dat werknemers met een beperking vaak hoger scoren op vlak van

Werkattitude

Hoge stiptheid, motivatie, engagement, enthousiasme, werkethiek, 
betrouwbaarheid en loyaliteit.

Competenties

Werknemers met een beperking beschikken soms over uitzonderlijke vaardigheden, net omwille van hun beperking. Anderzijds ontwikkelen sommige werknemers compenserende vaardigheden die erg verrijkend kunnen zijn.

Interpersoonlijke vaardigheden

personen met een beperking krijgen minder gelegenheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden. Op het werk resulteert dat vaker in een verhoogde coöperatieve houding, meer groepsgeest, aangename sociale interacties en een algemene positieve werksfeer.

Productiviteit

personen met een beperking houden vaak van een uitdaging en bewijzen graag dat hun aanwerving de juiste beslissing was. Soms resulteert dat in een verhoogde inzet
en hogere productiviteit.
Logo ESFLogo vlaanderen
Alle rechten voorbehouden © Ga voor diversiteit 2021
Ga voor diversiteit, Begijnhoflaan 464, 9000 Gent, België